Audyt black-box sieci opartej o kontroler domeny Microsoft Active Directory

Cechy / Zakres:

 • Analiza pasywna oraz aktywna
 • Próby pozyskania danych uwierzytelniających w sieci
 • Próby eskalacji uprawnień użytkownika domenowego na stacji roboczej
 • Rekonesans sieci LAN/DMZ
 • Ataki na SMB i uwierzytelnienie NTLMv1 oraz NTLMv2
 • Wyszukiwanie użytkowników z wysokimi uprawnieniami oraz próby ataków na ich stacje robocze
 • Próba wydobycia skrótów haseł z protokołu LDAP

Korzyści dla biznesu:

 • Fachowa ocena poziomu bezpieczeństwa sieci opartej o kontroler domeny Microsoft Active Directory
 • Przygotowany plan naprawczy dla zastanej konfiguracji środowiska
 • Wiarygodność dla kontrahentów
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z przedostaniem się do sieci i ujawnieniem danych przechowywanych w systemach
 • Podniesienie bezpieczeństwa realizacji celów biznesowych dla firmy
 • Podniesienie świadomości dotyczącej istniejących i możliwych zagrożeń zarówno u kadry zarządzającej jak i pracowników
Zapytaj o szczegóły