ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

Cechy / Zakres:

  • Cel: identyfikacja i ocena ryzyka dotycząca bezpieczeństwa informacji i / lub zabezpieczenie ciągłości działań i sporządzenie planu dotyczącego walki z ryzykiem
  • Produkt: raport zawierający podstawowe informacje o wystąpionym ryzyku (opis ryzyka i jego poziom) i plan działań w odniesieniu do poszczególnych ryzyk

Korzyści dla biznesu:

  • Otrzymanie przez zarząd wiedzy o różnych typach i poziomach ryzyka w odniesieniu do zabezpieczenia ciągłości działań biznesowych i bezpieczeństwa informacji oraz środowiska ICT organizacji
  • Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i zmniejszenie zakresu strat – przez planowanie odpowiednich metod dotyczących ryzyka
  • Wzrost zaufania klientów
  • Zapytaj o szczegóły

    Powiązane usługi::

    Wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem