AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI wg normy ISO 27001

Cel:

   • Okresowa ocena działającego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) pod względem zgodności z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2013

lub

  • Ocena stopnia przygotowania organizacji do wdrożenia SZBI wg normy ISO/IEC 27001:2013

Efekt:

Raport określający stopień zgodności SZBI z wymaganiami normy, zidentyfikowane słabości oraz zalecane działania naprawcze

Korzyści dla biznesu:

  • Uzyskanie przez kierownictwo wiedzy o aktualnym stanie bezpieczeństwa informacji i środowiska ICT w organizacji oraz skuteczności procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji i środowiska ICT w organizacji
  • Zaplanowanie adekwatnych działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa informacji i środowiska ICT w organizacji
  • Wzrost zaufania klientów
Zapytaj o szczegóły

Powiązane usługi:

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – ISO 27001