AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI wg KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI

Cechy / Zakres:

  • Usługa adresowana do podmiotów realizujących zadania publiczne
  • Cel: weryfikacja wdrożenia i ocena zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów w spr. Krajowych Ram Interoperacyjności
  • Okresowe przeprowadzanie audytu to obowiązek wynikający z § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia RM z dn. 12 kwietnia 2012 r. w spr. Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz. U. 2016, poz. 113)

Produkt:

Raport określający stopień zgodności z wymaganiami rozporządzenia, zidentyfikowane słabości oraz zalecane działania naprawcze

Korzyści dla biznesu:

    • Spełnienie wymagań prawnych
    • Uzyskanie przez kierownictwo wiedzy o aktualnym stanie bezpieczeństwa informacji i środowiska IT w organizacji, skuteczności funkcjonowania SZBI oraz naruszeniach przepisów prawa
Zapytaj o szczegóły

Powiązane usługi:

Wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji wg Krajowych Ram Interoperacyjności