AUDYT PROCESU ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA wg normy ISO 22301

Cel:

   • okresowa ocena działającego systemu zarządzania ciągłością działania (SZCD) pod względem zgodności z wymaganiami normy ISO 22301:2012

lub

  • Ocena stopnia przygotowania organizacji do wdrożenia SZCD wg normy ISO 22301:2012

Produkt:

Raport określający stopień zgodności SZCD z wymaganiami normy, zidentyfikowane słabości oraz zalecane działania naprawcze

Korzyści dla biznesu:

  • Uzyskanie przez Kierownictwo wiedzy o skuteczności i efektywności zarządzania ciągłością działania procesów biznesowych i środowiska ICT w organizacji
  • Zaplanowanie adekwatnych działań w celu podniesienia poziomu zapewnienia ciągłości działania procesów biznesowych i środowiska ICT w organizacji
  • Wzrost zaufania klientów
Zapytaj o szczegóły

Powiązane usługi:

Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301