AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D

Cechy / Zakres:

  • Usługa szczególnie adresowana do Banków Spółdzielczych
  • Cel: weryfikacja zgodności zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa ICT banku z wymaganiami Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego
  • Usługa jest realizacją obowiązku nałożonego na banki przez Komisję Nadzoru Finansowego (Rekomendacja nr 22)
  • Produkt: raport określający stopień zgodności z wymaganiami Rekomendacji D KNF-u, zidentyfikowane słabości oraz zalecane działania naprawcze

Korzyści dla biznesu:

  • Spełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych
  • Uzyskanie przez zarząd banku wiedzy o aktualnym stanie bezpieczeństwa obszaru technologii informacyjnej i środowiska ICT banku
  • Wzrost zaufania klientów do banku
Zapytaj o szczegóły