OPRACOWANIE PLANU CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

Cel:

Opracowanie zbioru procedur tworzących łącznie plan ciągłości działania dla wybranych procesów biznesowych lub operacyjnych

Efekt:

Zestaw dokumentów określających sposób postępowania w przypadku zakłócenia lub przerwania ciągłości działania procesu biznesowego lub operacyjnego

Korzyści dla biznesu:

  • Spełnienie wymagań prawnych
  • Wzrost poziomu bezpieczeństwa procesów, informacji i środowiska ICT organizacji
  • Wzrost zaufania klientów
Zapytaj o szczegóły

Powiązane usługi:

Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania