POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI wg KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI

Cechy / Zakres:

  • Cel: opracowanie zbioru zasad i procedur tworzących łącznie Politykę Bezpieczeństwa Informacji w zakresie wymaganym rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 r. w spr. Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz. U. 2016, poz. 113)
  • Produkt: zestaw dokumentów realizujących wymagania określone w § 20 rozporządzenia

Korzyści dla biznesu:

  • Spełnienie wymagań prawnych
  • Wzrost poziomu bezpieczeństwa procesów, informacji i środowiska ICT organizacji
  • Wzrost zaufania klientów
Zapytaj o szczegóły

Powiązane usługi:

Audyt bezpieczeństwa informacji wg Krajowych Ram Interoperacyjności