WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg normy ISO 27001

Cel:

Opracowanie i wsparcie we wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013

Efekt:

  • Zestaw dokumentów realizujących wymagania normy ISO/IEC 27001:2013
  • Szkolenia dla pracowników
  • Wsparcie działań wdrożeniowych (audyty wewnętrzne, przeglądy zarządzania)

Korzyści dla biznesu:

  • Spełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych
  • Wzrost poziomu bezpieczeństwa procesów, informacji i środowiska ICT organizacji
  • Wzrost skuteczności i efektywności zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • Wzrost zaufania klientów
Zapytaj o szczegóły

Powiązane usługi:

Audyt bezpieczeństwa informacji według normy ISO 27001