WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA wg normy ISO 22301

Cel:

Opracowanie i wsparcie we wdrożeniu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg normy ISO 22301:2012

Efekt:

  • Zestaw dokumentów realizujących wymagania normy ISO 22301
  • Szkolenia dla pracowników
  • Wsparcie działań wdrożeniowych (audyty wewnętrzne, przeglądy zarządzania)

Korzyści dla biznesu:

  • Spełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych
  • Wzrost poziomu bezpieczeństwa procesów, informacji i środowiska ICT organizacji
  • Wzrost skuteczności i efektywności zarządzania ciągłością działania
  • Wzrost zaufania klientów
Zapytaj o szczegóły

Powiązane usługi:

Audyt procesu zapewnienia ciągłości działania wg normy ISO 22301