WSPARCIE PROCESU OBSŁUGI INCYDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA

Cechy / Zakres:

  • Usługa polega na stałym wsparciu klienta w procesie obsługi incydentów bezpieczeństwa przez ustalony okres czasu, np. rok
  • Obsługa w trybie 24/7, czas reakcji: 1h
  • Analiza incydentu (sposób ataku, wpływ na aktywa IT)
  • Zatrzymanie ataku
  • Zabezpieczenie materiałów dowodowych i współpraca z organami ścigania
  • Rekomendacja zmian krótkoterminowych

Korzyści dla biznesu:

  • Minimalizacja czasu trwania ataku
  • Ograniczenie skutków ataku i strat (danych, wizerunku, prawnych)
  • Skrócenie czasu przygotowania analizy
  • Finansowe: brak konieczności utrzymania grupy specjalistów i efektywniejsze wykorzystanie zasobów
Zapytaj o szczegóły

Powiązane usługi:

Kompleksowe wsparcie zarządzania procesem bezpieczeństwa