WYKONYWANIE FUNKCJI ABI

Cel:

Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, o której mowa w art. 36a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135)

Efekt:

Zakres zadań oraz sposób ich realizacji określa art. 36a ust. 2 ustawy, rozporządzenie MAiC z dn. 11 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 745) oraz rozporządzenie MAiC z dn. 11 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 719)

Korzyści dla biznesu:

  • Spełnienie wymagań prawnych
  • Wzrost poziomu bezpieczeństwa danych osobowych
  • Wzrost zaufania klientów
Zapytaj o szczegóły