PRZEPROWADZENIE SYMULOWANEGO ATAKU SOCJOTECHNICZNEGO

Zakres:

  • Usługa polega na przeprowadzeniu ukierunkowanej na pracowników kampanii phisingowej

Cechy:

  • Usługa ta ma na celu zweryfikowanie stanu wiedzy pracowników firmy na temat współczesnych zagrożeń poprzez przygotowanie dedykowanej kampanii phisingowej i nakłonienie jak największej liczby pracowników do uruchomienia złośliwego oprogramowania
  • Efektem przeprowadzonych prac jest raport dostarczany w formie elektronicznej, zawierający opis i dowody występowania wykrytych luk oraz wskazówki, jak można te luki usunąć

Korzyści dla biznesu:

  • Weryfikacja mechanizmów zabezpieczających przed kampaniami phishingowymi
  • Weryfikacja poziomu świadomości pracowników na temat współczesnych zagrożeń
  • Wkład do opracowywanej indywidualnie dla każdego klienta tematyki szkolenia, którego celem jest podniesienie poziomu tzw. security awarness u pracowników zamawiającego
  • Zmniejszenie ryzyka związanego z przejęciem kontroli i wykorzystaniem infrastruktury klienta przez cyberprzestępców
  • Podniesienie bezpieczeństwa realizacji celów biznesowych dla firmy
Zapytaj o szczegóły