TESTY BLACK-BOX APLIKACJI MOBILNEJ

Cechy:

 • Audyt ma na celu sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa aplikacji mobilnej, komunikacji pomiędzy aplikacją a serwerem backendowym oraz danych przechowywanych lokalnie przez aplikację
 • Testy typu black-box charakteryzują się niskim poziomem początkowej wiedzy audytora na temat badanej aplikacji
 • Na czas audytu utworzone zostają konta testowe, które odwzorowują poszczególne poziomy uprawnień
 • Przeprowadzone testy mają na celu wykrycie błędów programistycznych, konfiguracyjnych i logicznych związanych z działaniem aplikacji mobilnej bez dostępu do pierwotnego kodu źródłowego aplikacji
 • Wykorzystana podczas testów metodyka uwzględnia weryfikację zagrożeń przedstawionych w dokumencie „OWASP Top 10 Mobile Risks”
 • Efektem przeprowadzonych prac jest raport dostarczany w formie elektronicznej, zawierający opis i dowody występowania wykrytych luk oraz wskazówki, jak można te luki usunąć

Korzyści dla biznesu:

 • Fachowa ocena poziomu bezpieczeństwa aplikacji mobilnej stanowiącej wizytówkę firmy
 • Przedstawiony raport zawiera zarys planu naprawczego
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z atakami na użytkowników aplikacji mobilnej
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z atakami na firmę poprzez nadużycie funkcjonalności aplikacji mobilnej
 • Podniesienie bezpieczeństwa realizacji celów biznesowych dla firmy
 • Wiarygodność u kontrahentów

Zakres:

Testy black-box aplikacji mobilnej (mała aplikacja)
 • Testy aplikacji mobilnej składającej się z maksymalnie 10 aktywnych widoków oraz jednego typu konta aplikacyjnego przy użyciu kont testowych dostarczonych przez zleceniodawcę
 • Testy komunikacji pomiędzy aplikacją, a serwerem backendowym – maksymalnie 6 różnych wywołań API

Testy black-box aplikacji mobilnej (średnia aplikacja)
 • Testy aplikacji mobilnej składającej się z maksymalnie 20 aktywnych widoków oraz jednego typu konta aplikacyjnego przy użyciu kont testowych dostarczonych przez zleceniodawcę
 • Testy komunikacji pomiędzy aplikacją a serwerem backendowym – maksymalnie 16 różnych wywołań API

Testy black-box aplikacji mobilnej (duża aplikacja)
 • Testy aplikacji mobilnej składającej się z maksymalnie 50 aktywnych widoków oraz jednego typu konta aplikacyjnego przy użyciu kont testowych dostarczonych przez zleceniodawcę
 • Testy komunikacji pomiędzy aplikacją a serwerem backendowym – maksymalnie 30 różnych wywołań API
Zapytaj o szczegóły