TESTY BLACK-BOX APLIKACJI WEBOWEJ – WIZYTÓWKA FIRMY

Zakres:

 • Celem testów jest sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa witryn WWW pełniących rolę portfolio produktowego. Usługa ta skierowana jest dla aplikacji wykorzystujących maksymalnie 30 podstron do 5 formularzy aktywnych

Cechy:

 • Testy typu black-box charakteryzują się minimalnym poziomem wiedzy audytora na temat badanej aplikacji oraz nie wymagają wykorzystania zasobów ludzkich po stronie zamawiającego
 • Przeprowadzane testy mają na celu wykrycie błędów programistycznych, konfiguracyjnych i logicznych, związanych z działaniem aplikacji, bez dostępu do kodu aplikacji lub plików konfiguracyjnych
 • Wykorzystana podczas testów metodyka uwzględnia najlepsze praktyki opisane w dokumencie „OWASP Testing Guide V4”
 • Efektem przeprowadzonych prac jest raport dostarczony w formie elektronicznej, zawierający opis i dowody występowania wykrytych luk oraz wskazówki, jak można je usunąć
 • Korzyści dla biznesu:

  • Fachowa ocena poziomu bezpieczeństwa strony stanowiącej 'wizytówkę' firmy
  • Przedstawiony raport zawiera zarys planu naprawczego
  • Zmniejszenie ryzyka związanego z przejęciem kontroli i wykorzystaniem infrastruktury klienta przez cyberprzestępców
  • Zmniejszenie ryzyka związanego z przedostaniem się do sieci i ujawnieniem danych przechowywanych w systemach
  • Podniesienie bezpieczeństwa realizacji celów biznesowych dla firmy
  • Wiarygodność u kontrahentów
Zapytaj o szczegóły