TESTY BLACK-BOX SIECI BEZPRZEWODOWYCH WLAN

Cechy / Zakres:

 • Wykrycie dostępnych sieci bezprzewodowych (802.11 a/b/g/n) w kilku wybranych miejscach w jednej lokalizacji
 • Zbieranie pakietów sieci i zapisywaniu lokalizacji GPS, w których się pojawiły
 • Określenie typu używanych zabezpieczeń (Open, WEP, WPA, WPA2 Personal lub Enterprise)
 • Określenie używanych mechanizmów uwierzytelniania stron
 • Próba nieautoryzowanego dostępu do sieci 802.11 poprzez ataki na zabezpieczenia WEP, WPA, WPA2
 • Weryfikacja architektury 802.1x na ataki polegające na podstawieniu złośliwego punktu dostępowego z odpowiednio przygotowanym serwerem RADIUS
 • Weryfikacja architektury 802.1x na ataki polegające na podszyciu się pod urządzenia biorące udział w procesie uwierzytelnienia inne niż hasło bądź certyfikat
 • Przeprowadzenie wybranych ataków DoS na sieć bezprzewodową (na życzenie)

Korzyści dla biznesu:

 • Fachowa ocena poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Przygotowany plan naprawczy dla zastanej konfiguracji sieci bezprzewodowej
 • Większa wiarygodność dla kontrahentów
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z przedostaniem się do sieci WLAN i ujawnieniem danych przechowywanych w systemach
 • Podniesienie bezpieczeństwa realizacji celów biznesowych dla firmy
 • Podniesienie świadomości, zarówno kadry zarządzającej jak i pracowników, dotyczącej istniejących i możliwych zagrożeń
Zapytaj o szczegóły