TESTY WHITE-BOX APLIKACJI MOBILNEJ

Zakres:

 • Przegląd kodu źródłowego aplikacji mobilnej dostarczonego przez zleceniodawcę w poszukiwaniu luk bezpieczeństwa oraz złych praktyk programistycznych związanych z bezpieczeństwem
 • Teoretyczna ocena możliwości przeprowadzenia ataku w oparciu o każdą ze znalezionych luk
 • Praktyczna weryfikacja możliwości wykorzystania znalezionych luk o krytycznym lub wysokim stopniu ryzyka

Cechy:

 • Audyt ma na celu sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa aplikacji mobilnej, komunikacji pomiędzy aplikacją, a serwerem backendowym oraz danych przechowywanych lokalnie przez aplikację
 • Testy typu white-box charakteryzują się bardzo wysokim poziomem wiedzy audytora na temat badanej aplikacji – zleceniodawca dostarcza jej kod źródłowy
 • Na czas audytu utworzone zostają konta testowe które odwzorowują poszczególne poziomy uprawnień
 • Przeprowadzone testy mają za zadanie wykrycie błędów zarówno programistycznych, konfiguracyjnych, jak i logicznych związanych z działaniem aplikacji mobilnej
 • Wykorzystana podczas testów metodyka uwzględnia weryfikację zagrożeń przedstawionych w dokumencie „OWASP Top 10 Mobile Risks”
 • Efektem przeprowadzonych prac jest raport dostarczany w formie elektronicznej, zawierający opis i dowody występowania wykrytych luk oraz wskazówki, jak można te luki usunąć

Korzyści dla biznesu:

 • Fachowa ocena poziomu bezpieczeństwa aplikacji mobilnej stanowiącej wizytówkę firmy
 • Przedstawiony raport zawiera zarys planu naprawczego
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z atakami na użytkowników aplikacji mobilnej
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z atakami na firmę poprzez nadużycie funkcjonalności aplikacji mobilnej
 • Podniesienie bezpieczeństwa realizacji celów biznesowych dla firmy
 • Wiarygodność u kontrahentów
Ask for more details